Czym zajmuje się psycholog dziecięcy w szkole?

Zatrważające statystyki dotyczące stanu dziecięcej psychiatrii skłaniają władze szkół do działań profilaktycznych i organizacji dodatkowej pomocy dla najmłodszych już we wczesnych etapach edukacji. Jednym z podstawowych zabiegów, które mają zapobiegać szerzeniu się dziecięcej depresji, jest dostęp do gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego. Trafiają tam wszyscy uczniowie, którzy napotykają na problemy emocjonalne, rodzinne, w relacjach rówieśniczych lub związane z nauką. Skuteczna pomoc gwarantowana przez szkołę pozwala uniknąć długich kolejek do prywatnych gabinetów.

Jaka jest rola szkolnego psychologa dziecięcego?

Okres dorastania bywa dla wielu młodych ludzi, a także ich opiekunów niezwykle trudnym wyzwaniem. Składa się na to szereg problemówDwójka dzieci idących drogą związanych z nauką szkolną, relacjami z innymi ludźmi, a także wyborami drogi życiowej. Niezależnie jednak od tego, z jakimi trudnościami przyszło się mierzyć uczniowi, powinien mieć on zapewnione odpowiednie wsparcie ze strony jednostki oświatowej. Każdy skuteczny psycholog dziecięcy zatrudniany przez dyrekcję placówki wie, jak ważne są działania profilaktyczne we wczesnych etapach życia człowieka. Mentalność młodej osoby nie jest jeszcze do końca ugruntowana i umocniona. Właśnie dlatego istotnym czynnikiem, który pomaga w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, jest konsultacja i omówienie wszystkich ważnych dla ucznia spraw ze specjalistą.

Smutne dzieckoCzęsto okazuje się, że jest to jedyna forma pomocy i wsparcia, na jaką liczyć mogą dzieci i młodzież, ponieważ rodzina nie zapewnia odpowiedniej atmosfery do rozwiązywania problemów. Szkolni terapeuci zajmują się często także prowadzeniem warsztatów radzenia sobie z trudnymi emocjami, takimi jak złość, gniew, smutek czy bezradność. Skutecznie zapobiega to popadaniu uczniów w depresje, zmniejsza nasilanie się stanów lękowych i fobii związanych z chodzeniem do szkoły, a także poprawia jakość ich relacji rówieśniczych i wpływa na postępy w nauce. Obecność specjalisty znacznie usprawnia działanie szkoły w zakresie udzielania wsparcia uczniom w ciężkich momentach życia, a także zapobiega narastającym problemom społecznym.

Psychologowie szkolni prowadzą zarówno zajęcia grupowe, jak i spotkania indywidualne z uczniami wymagającymi specjalnego wsparcia. Stanowi to także ogromną pomoc dla nauczycieli i pedagogów, którzy sami często nie są w stanie udzielić wsparcia wszystkim potrzebującym go jednostkom. Okazuje się to często nieocenionym działaniem w momencie, kiedy potrzebna jest sytuacyjna pomoc w obliczu nagłych, trudnych do przepracowania, a często także traumatycznych zdarzeń, takich jak pandemia i związane z nią problemy, wypadek w szkole czy nawet śmierć.

Dodaj komentarz